Những kỹ năng lắng nghe trong chăm sóc khách hàng

lắng nghe khách hàng, sự hài lòng của khách hàng

Xác định nhu cầu của khách hàng

Nhu cầu của khách hàng, liên hệ chăm sóc khách hàng

Kỹ năng thuyết phục khách hàng bằng thủ thuật tâm lý

Quan hệ đối tác, quan hệ đối tác toàn diện, quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, đối tác chiến lược, quan hệ hợp tác