• Quản lý nhân viên hay còn gọi là Quản lý nhân sự là một công cụ của Phần mềm quản lý bán hàng PharmacyGPP – giúp soạn ra các quy trình để việc kết hợp mọi nguồn lực hoạt động hiệu quả, hợp lý, phát huy hết khả năng tiềm ẩn, giảm lãng phí doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh.
 • Bên cạnh đó, quản lý nhân viên còn có nhiệm vụ thu hút và giữ chân các nhân viên tài năng cũng như sắp xếp công việc phù hợp với khả năng của họ. Đây là điều vô cùng quan trọng với bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào.
 • Thư ký, nhân viên bán hàng, trợ lý, quản lý, nhân viên kho hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng và nhiều loại nhân viên khác. Mỗi người có trách nhiệm riêng, công cụ Quản lý nhân viên giúp bạn thiết lập cho họ có các quyền khác nhau khi truy cập và làm việc trên Phần mềm quản lý bán hàng PharmacyGPP.

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn

Bảo vệ doanh nghiệp trong Quản lý nhân viên
Bảo vệ doanh nghiệp trong Quản lý nhân viên
Bảo vệ dữ liệu trong Quản lý nhân viên
Bảo vệ dữ liệu trong Quản lý nhân viên
 • Bảo vệ doanh nghiệp của bạn bằng cách cấp quyền phù hợp cho từng nhân viên/nhóm nhân viên/phòng ban và kiểm soát dữ liệu trong mỗi ca làm việc.
 • Phần mềm quản lý nhân viên cho phép bạn chỉ định các thiết lập thông tin đăng nhập truy cập tùy chỉnh cho từng nhân viên ở mức cụ thể và chi tiết.
 • Chỉ cấp cho họ các quyền truy cập theo từng nhiệm vụ công việc cần thiết và chặn quyền truy cập vào nội dung nhạy cảm, chẳng hạn như : báo cáo tài chính, các hoạt động không được phép (giảm giá, khuyến mại, hủy, trả hàng, sửa đổi thông tin sản phẩm, giá bán, xem hoặc sửa đổi mức tồn kho,…)

Quản lý nhân viên như thế nào trong Phần mềm quản lý bán hàng PharmacyGPP ?

 • Tạo ca làm việc và kiểm soát tất cả dòng tiền và doanh số bán hàng bên trong bằng các báo cáo ca làm việc.
 • Theo dõi hiệu suất bán hàng của từng nhân viên để xác định những người hoạt động tốt nhất và đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt.
 • Công cụ quản lý Nhân viên cho phép bạn lọc các báo cáo theo nhân viên, cửa hàng và khoảng thời gian.

Xem thêm : Bán hàng, Tạo danh sách nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp

Quyền truy cập trong Quản lý nhân viên
Quyền truy cập trong Quản lý nhân viên
Quyền truy cập trong Quản lý nhân viên
Quyền truy cập trong Quản lý nhân viên

Thiết lập các thông số riêng cho từng nhân viên/nhóm nhân viên/phòng ban

Quyền truy cập trong Quản lý nhân sự
Quyền truy cập trong Quản lý nhân sự
 • Chỉ định các vai trò và phân quyền cụ thể cho từng nhân viên để quản lý quyền truy cập của họ vào các tính năng của chương trình và các loại dữ liệu.
 • Cho phép triển khai Nhân viên phụ trách từng mặt hàng/nhóm mặt hàng riêng biệt.
 • Kiểm soát quyền truy cập của nhân viên đối với các chương trình khuyến mãi, giảm giá và chỉnh sửa giá trong các đơn hàng.
 • Theo dõi nhân viên đã xử lý từng đơn hàng và các hoạt động Mua-Bán-Nhập-Xuất.
 • Đặt ngôn ngữ phần mềm cho từng nhân viên.

Hoa Hồng và Mục tiêu Bán hàng*

 • Phần mềm quản lý bán hàng PharmacyGPP cung cấp một số tùy chọn để giúp bạn và người quản lý tạo động lực cho nhân viên. Hoa hồng bán hàng cho phép các cửa hàng ghi nhận và khen thưởng những nhân viên làm việc chăm chỉ, đạt chỉ tiêu hoặc mục tiêu doanh số hàng tháng …
 • Tỷ lệ hoa hồng cố định/cá nhân.
 • Hoa hồng hàng tồn kho.
 • Mục tiêu doanh số bán hàng cho từng cửa hàng/nhân viên/sản phẩm.
 • Thiết lập tỷ lệ hoa hồng duy nhất để thưởng cho những người làm việc chăm chỉ, chẳng hạn như hoa hồng riêng cho người quản lý.
 • Chỉ định hoa hồng đặc biệt cho các sản phẩm cụ thể, đây là một cách tuyệt vời để giải phóng hàng tồn kho, tăng doanh số, giới thiểu sản phẩm mới,…
Doanh số bán hàng trong Quản lý nhân sự
Doanh số bán hàng trong Quản lý nhân sự
Doanh số bán hàng trong Quản lý nhân sự
Doanh số bán hàng trong Quản lý nhân sự

Xem video hướng dẫn

4.5/5 - (2 đánh giá)

Contents