Làm thế nào phân tích nhu cầu khách hàng qua những bình luận của khách hàng ?

bình luận của khách hàng, phản hồi của khách hàng, nhận xét của khách hàng

Xác định nhu cầu của khách hàng

Nhu cầu của khách hàng, liên hệ chăm sóc khách hàng

Tìm kiếm khách hàng mới tiếp theo : 4 cách dễ dàng thực hiện

tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng